Η ομάδα της εταιρίας περιλαμβάνει εξειδικευμένους μηχανικούς - τεχνικούς, με εξειδικευμένη και πολύπλευρη γνώση στις τοποθετήσεις και την επισκευή κινητήρων, αντλιών (ειδικεύεται στον τομέα των λυμάτων και καθαρού νερού), της άντλησης καθώς επιπλέον σε κατασκευή και επισκευή πίνακων, αυτοματισμών (Plc, Inverter) - προγραμματισμό και εφαρμογή. Η εξειδίκευση και η εμπειρία τόσων χρόνων, μπορεί να δώσει λύσεις στην επιλογή, της βέλτιστης λύσης στο εκάστοτε πρόβλημα ιδιώτη ή επιχείρησης. Η πολλών ετών εμπειρία μας στον σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση αντλιοστασίων, πινάκων, κινητήρων, αυτοματισμών μπορεί να προσφέρει αξεπέραστο service- άμεσα ανταγωνίσιμο - εφάμιλλο των μεγάλων εταιριών. Η σωστή οργάνωση, η αμεσότητα και η εξειδίκευση του προσωπικού μας με τομείς εξειδίκευσης για τον καθένα, δίνει άμεσες λύσεις ακόμα για δύσκολες με πολλές απαιτήσεις περιπτώσεις. Τέλος, η εταιρία αναλαμβάνει μελέτες για εργολάβους, ιδιώτες αλλά και στον δημόσιο τομέα με αληθινά άμεσες λύσεις για αυστηρά επαγγελματικό αποτέλεσμα.